راهنمای نگارش مقالات

 

راهنمای نگارش مقالات

بنا بر تصمیم کمیته علمی کنگره ، مقالات در قالب های ذیل که در راستای محورهای کنگره باشند، مورد پذیرش واقع شده و در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت: (1 مقالات علمی-پژوهشی (2مقالات علمی-ترویجی مروری (3 مطالعات موردی (4 مقالات یا گزارش های تحلیلی-انتقادی (5 طرح های تحقیقاتی )

در دو زبان فارسی  و انگلیسی

به صورت تمام  متن در قالب فایلWORD

راهنمایی  نگارش مقالات انگلیسی-.doc

راهنمایی نگارش مقالات فارسی .docx


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh