تاریخ های مهم

 

 آخرین زمان ارسال مقالات : 12آذرماه 1396

اعلام نتایج داوری مقالات : 14 آذرماه1396

ثبت نام نهایی پژوهشگران: 15آذر ماه 1396

تاریخ برگزاری کنگره : 17 آذرماه 1396

 


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh