عناوین اخبار واطلاعیه ها

اسامی کمیته داوران

 

اسامی کمیته داوران

1        دکتر محمدرضا رسولی، دانشگاه تهران

2        دکتر حسن جعفری، دانشگاه تربیت دبیر شهید جرایی

3        دکتر فرامرز آشنای اصل، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

4        دکتر سینا رزاقی اصل، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

5        دکتر صادق صیدبیگی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

6         دکتر مهرداد حاجیان زیدی مدرس دانشگاه تهران

7        دکتر سعید ضرقامی، دانشگاه شهید بهشتی

8        دکتر زهرا جمشیدی دانشگاه یزد

9        دکتر راضیه قدرجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

10    دکتر مریم مسکنتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

11    دکتر مریم وزیری پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

12    دکتر يوسف ناصرزاده، دانشگاه RUDN،مسكو،روسيه

13    دکتر نورخدا صادقی فرد  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

14    دکتر افرا خسروی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

15    دکتر محمد رضا کفاشیان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/05/16
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/06/16
  • کنفرانس1397/06/29

پوستر

نشریات